Προϊόντα

Δημιουργούμε ξυλόγλυπτα τέμπλα και εκκλησιαστικά έπιπλα που στόχο έχουν πάντοτε την αρωγή της Θείας Λατρείας. Συνεργαζόμενοι πάντα με τους Ιερείς και τα Εκκλησιαστικά Συμβούλια, λαμβάνουμε υπόψη τις ανάγκες των Ιερών Ναών και κινούμαστε πάντοτε στα πλαίσια της Ιεράς Ιστορίας και Παράδοσης της Εκκλησίας μας.
Τέμπλα
Τέμπλα
Θρόνοι
Δεσποτικοί Θρόνοι
Αναλόγια
Αναλόγια
Προσκηνητάρια
Προσκυνητάρια
Παγκάρια
Παγκάρια
Άμβωνες
Άμβωνες
Άγιες Τράπεζες και Επιτάφιοι
Άγιες Τράπεζες & Επιτάφιοι
Παραθρόνια και Σύνθρονα
Παραθρόνια & Σύνθρονα
Σολέας
Σολέας
Προθέσεις
Προθέσεις
Δεσποτικές Καρέκλες
Δεσποτικές πολυθρόνες
Καρέκλες Πλατείας και Στασίδια
Καρέκλες πλατείας & Στασίδια
Πόρτες και Κουφώματα
Πόρτες & κουφώματα
Έπιπλα
Έπιπλα
Προσωπογραφίες & Λεπτομέριες
Προσωπογραφίες & λεπτομέριες
Έπιπλα σπιτιού
Έπιπλα σπιτιού