Tέμπλο 1Tέμπλο 1Tέμπλο 1

Tέμπλο 1


Μοναστηριακό ανάγλυφο σκάλισμα, με κουφωτές κολώνες,
προσωπογραφίες και παραστάσεις, με ξύλο Φλαμούρι ΑΑ ποιότητος,
βρασμένο, ξηραντηρίου (στημένο στο εργαστήριο μας).


24 από 24


Δείτε επίσης